Over Rode Draad!

Rode Draad! ondersteunt organisaties in de zorg, het welzijn en het onderwijs als projectleider en trainer. Dit bij het behalen van resultaten door de kracht van mensen.

Het vertrekpunt is het zelf oplossend vermogen van professionals, het loslaten van hun maakbaarheid en inzicht dat zakelijkheid en plezier prima samen gaan.

Rode Draad!gaat creatief, prikkelend en confronterend te werk. Dit om ieders eigen rol, belang en verantwoordelijkheid naar boven te halen. Denk hierbij aan story telling, waarderend onderzoeken, spiegelgesprekken en advies zonder pakken papier.


Visie

Rode Draad! gunt professionals een gelijkwaardige balans van Zin, Zakelijkheid en Plezier in hun werk bij een zorg- , ondersteunings- of leervraag.

Zin
Staat voor de drijfveren van professionals. Wat is de reden dat zij iets doen of juist laten om te doen? Wat vinden zij belangrijk? Als mensen kunnen samenwerken en hun beslissingen en keuzes kunnen maken vanuit deze drijfveren, dan komt hun probleemoplossend en lerend vermogen als vanzelf naar voren.

Zakelijkheid
Wat is de effectiviteit van je werk, besluiten en keuzes? Niet alleen materieel, maar ook de maatschappelijke waarde en de kwaliteit van leven of leren voor je client of student. Het gaat hier niet over alles goed doen (controle en beheersing) maar om het goede te doen!

Plezier
Als professionals kunnen werken aan doelen die zij belangrijk vinden en zelf zien dat hun inzet een belangrijke bijdrage levert, dan zullen zij daar plezier in vinden. Dit is brandstof voor nog meer creativiteit en energie.

top