Waarom?

Rode Draad! is er van overtuigd dat professionals een groot potentieel aan zelf oplossend vermogen bezitten, van nature willen leren en zinvol werk willen doen. In organisaties waar professionals en leiding een gezamenlijk beeld van de toekomst hebben, waar er op de werkvloer beslissingen genomen worden, en waar fouten gemaakt mogen worden, ontstaat energie!

Dit vraagt om vertrouwen, ruimte voor zelf oplossend vermogen en de veiligheid om het niet met elkaar eens te zijn. Naast het bereiken van rendement is er in deze organisaties ook in toenemende mate aandacht voor de menselijke aspecten van werk. Denk bijvoorbeeld aan de leraar die we ons herinneren van de middelbare school. We herinneren hem niet door zijn didactische en professionele methoden, maar omdat hij ons zag en naar ons luisterde, en met passie zijn verhalen vertelde en je het vertrouwen gaf om die voldoende te halen.

Als professionals als belangrijkste kapitaal worden gezien, ondersteund door technologische ontwikkelingen en administratieve processen, worden zij de motor van de organisatie.

Rode Draad! focust zich daarom niet op het nog efficiënter maken van administratieve processen, procedures en dashboardinstrumenten, maar daagt organisaties uit de menselijke kracht aan te spreken!

Dit met de overtuiging dat waarderend onderzoeken en handelen professionals stimuleert om hun zelf oplossend vermogen aan te spreken, fouten te maken, ervaringen / kennis te delen en hun creativiteit maximaal te gebruiken.top