Hard en Hart?

Ben jij niet jaloers op projectleiders waarvan hun boodschap je altijd bijblijft? Of die in 1 zin hun besluit waardig beargumenteren? Ze hebben vaak hun richting en doel scherp, scheiden hoofd- en bijzaken en staan voor wat ze zeggen en besluiten! Samengevat combineren zij op een juiste manier de zakelijke en menselijke aspecten, zoals passie, een luisterend oor en vertrouwen, om te komen tot een succesvol project.


Hard & Hart?

Voor het ondersteunen en begeleiden van organisaties bij projecten, complexe besluiten en onderhandelingen, heb ik het concept Hard & Hart ontwikkeld.

Mensen verliezen vaak de rode draad als ze opgaan in hun betrokkenheid bij besluiten, projecten en onderhandelingen. Van belang is voor jezelf de rode draad vast te kunnen houden. Het geeft je de ruimte om de verschillende perspectieven van belanghebbenden te bekijken, maar wel vanuit je eigen bedoeling aan de slag te gaan in het project, onderhandeling of besluitvormingsvraagstuk.

Hard & Hart richt zich op het uitvoeren van projecten waar de inzet van zakelijke informatie en menselijke kwaliteiten samen leiden tot het gevraagde resultaat en meer. Binnen Hard & Hart zijn een aantal aspecten die altijd aan bod komen bij de begeleiding in projecten, onderhandelingen en besluitvormingstrajecten. Dit zijn:

 • Ken je je zelf en je project. Weet jij waar je kwaliteiten liggen , waar je ondersteuning bij kan gebruiken en wat je belangrijk vindt?
 • Ken je de anderen waarmee je samenwerkt in een project, waarmee je onderhandelt of een besluit neemt ? Ken je hun kwaliteiten en hun belang?
 • Ben je op de hoogte van wat er in je werkomgeving speelt? Wat heeft invloed op je project of onderhandeling bijvoorbeeld?
 • Ben je inhoudelijk goed op de hoogte van je eigen werk? Of weet je waar de informatie hierover moet halen?
 • Deel je dezelfde ambitie met je collega's en samenwerkingspartners ?
 • Hard & Hart gaat altijd waarderend en realistisch uit van wat er op dat moment is en kijkt niet terug naar wat er was of is geweest;
 • Hard & Hart werkt veel met verhalen om te inspireren, motiveren en bewustzijn te creëren;
 • Hard & Hart handelt en denkt altijd mee in meerdere scenario's, zodat er niet in een vaste oplossingsrichting wordt gehandeld.

Wat biedt Hard & Hart?

 • Project(bege)leiding in de vorm van interim projectleiderschap, coaching van een interne projectleider of als kwartiermaker.
 • Procesbegeleiding en coaching on the job bij besluitvorming in complexe situaties.
 • Coaching, schaduwmanagement of een interim inkoopfunctie bij onderhandelingen in de zorgsector, zoals bijvoorbeeld onderhandelingen met of vanuit een zorgverzekeraar.


top