Wie is Bas Schepers?

Ik heb een warm hart voor de zorg. Ik ben hard op de visie en heb een scherp oog voor leren van mens en organisatie. Ik ken de zorg, het sociale domein en het onderwijs van binnenuit. Kwaliteit van leven en leren begint bij het nieuwsgierig zijn naar de vraag van de ander en bij het aansluiten bij ieders leefwereld.

Anders naar vraagstukken kijken is mijn tweede natuur.

Zo koos ik ervoor een sportvereniging op te richten in het eerste verpleeghuis waar ik werkte. Bewoners wilden niet naar behandelingen in de oefenzaal of behandelkamer. Ik zag veel bewoners futloos in de stoel. Wel vertelden zij over schoolzwemmen, wandelingen met hun gezin en voetballen in het park als jongetje. Al snel gingen bewoners met Korsakov zwemmen in een openbaar zwembad, mensen met dementie gingen wandelen en zwemmen. Ook werd fitness gegeven waardoor bewoners met coördinatieproblemen weer een biljartje durfden te leggen. Bewoners en medewerkers hadden plezier, voelden zich gewaardeerd en bewogen meer dan ze ooit in de oefenruimte of behandelkamer hadden gedaan.

Dit voorbeeld leerde mij dat normalisatie, nieuwsgierigheid en plezier mensen in beweging zet. En dat als je doet wat je altijd deed, je krijgt wat je kreeg. Na mijn werk als fysiotherapeut, leidinggevende en projectleider in de ouderenzorg en psychiatrie, heb ik 6 jaar gewerkt voor Achmea. Met plezier, vallen en opstaan heb ik, met collega's, veranderingen gerealiseerd in de inkoop van zorg. Dit deed ik door anders te kijken naar de vraagstukken, door duurzame relaties op te bouwen en met verschillende belangen van stakeholders het doel voor ogen te houden.

Voorbeelden hiervan zijn onder andere een alternatief inkoopmodel voor de openbare farmacie, het uitvoeren van een landelijke inkoop voor spoedzorg farmacie en gedifferentieerd inkopen op basis van kwaliteitscriteria. Mijn motto bij deze veranderingen; veel perspectieven, 1 richting.

Bij Vilans heb ik de afgelopen twee jaar trainingen aan professionals gegeven en projecten begeleid op het gebied van familieparticipatie, groepsdynamiek en gespreksvaardigheden. Ook begeleidde ik projectleiders bij het uitvoeren van hun programma om het samenspel met mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren. Mijn visie daarbij was; hard op de inhoud, hart voor de mensen.

Ik ben door opleiding en werkervaring goed onderlegd in projectmanagement, bedrijfskunde en het menselijk gezicht van het werk. Ik ondersteun graag veranderingen in een sterk krachtenveld. Ik maak juist gebruik van de complexiteit en vertrouw daarbij op mijn intuïtie en rust.

In september 2016 ben ik met Rode Draad! gestart. Ik merk dat in de zorg veel bij het oude blijft. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je kreeg is mijn motto gebleven. Ik wil met andere, creatieve en inspirerende interventies bijdragen aan duurzame zorg, ondersteuning en onderwijs die ook nog voor mijn kinderen van goede kwaliteit is. Het prikkelen van de nieuwsgierigheid van mensen is iets wat mij inspireert.

top